Projektování staveb

Provozní studie, vizualizace, animace

Ateliér zajišťuje od studie proveditelnosti, která obhajuje záměr investora až po reálné počítačově zpracované snímky ve vizualizacích. Pro náročného klienta jsme schopni vypracovat pro reálnou představu počítačovou animaci budoucího projektu, která provede klienta s pomocí kamery navrhovaným prostorem.

Vizualizace

Související reference:
Půdní vestavba Praha Vinohrady

Vedení a koordinace projektových prací

Ve všech oblastech projektové dokumentace od základních představ a požadavků investora až po uvedení stavby do provozu.

Příprava zakázky

Zajistíme veškeré nutné podklady od průzkumů, zaměření, potřebných stanovisek až po technické a ekonomické řešení.

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Zajistíme projektovou dokumentaci od úrovně architektonických studií, projektové dokumentace k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení až k realizačnímu projektu stavby. Dále nabízíme projektovou dokumentaci studie interiérů a prováděcí dokumentaci interiérů. Dále nabízíme zpracování dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a dokumentaci ke kolaudaci.

Studie

Výběrové řízení dodavatele

Spolupráce při zadávaní výběrového řízení a pro výběr dodavatele.

Spolupráce při realizaci stavby, dozor stavby

Zajišťujeme autorské dozory, změny dokumentace při výstavbě, klientské změny.

Stavba

Související reference:
Kanceláře Korunní Praha

Spolupráce při uvedení stavby do provozu

Při složitější stavbě podpora klienta při spuštění provozu nemovitosti.

Poradenství

Zajišťujeme poradenské služby pro veškeré úrovně výstavby, realizace interiérů, přípravy pro spuštění fungování novostavby včetně přesídlení investora.

Partnerské weby: WOODFACE – skříně na míru